Εργαστηριακές εξετάσεις

που μπορείτε να πραγματοποιήσετε

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ

CHECK - UP

DNA TESTS

Διαδικασία λήψης

Υπάρχει πλήρης αυτοματοποίηση στην διεκπεραίωση των εξετάσεων και στην εξαγωγή του αποτελέσματος χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπινου παράγοντα για εκμηδενισμό της πιθανότητας λάθους και τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα.